JÍMAT NEBO ČISTIT?

Žumpa vs septik vs kanalizace

Jako vlastník nemovitosti máte ze zákona povinnost zajistit nezávadnou likvidaci odpadních vod, které v objektu vznikají. Jaké máte možnosti?

žumpa pro rekreační objekty

Veřejná splašková kanalizace

Nejjednodušším řešením je napojení objektu na veřejnou kanalizaci ukončenou obecní nebo městskou čistírnou odpadních vod. Pro napojení je zapotřebí:

  • kanalizační přípojka – přípojku musí zajistit vlastník nemovitosti na své náklady, včetně projektové dokumentace a geodetického zaměření
  • revizní šachta přípojky – pro snadný přístup a bezproblémovou údržbu. Prohlédněte si naši nabídku vodoměrných šachet.

Žumpa

Žumpa je bezodtoková podzemní nádrž. Jímá odpadní vodu z domácnosti a po naplnění je nutno vodu vyčerpat fekálním vozidlem.

Septik - instalace u rodinného domu

Septik

Septik je podzemní nádrž s přívodem a vývodem, tvořená několika (většinou 2-3 komorami). Odpadní voda jimi postupně přirozeně prochází. Těžší částice odpadu se usazují na dně první nádrže a lehčí tekutý odpad přetéká do další komory. Rozkladu a čištění dále pomáháme přidáním bakterií do septiku a filtrací, většinou pískovou.

V septiku ekologicky a levně čistíme odpadní vodu na vlastním pozemku. Z poslední komory ji pak můžeme vypouštět pomocí do půdy pomocí trativodu. V závislosti na místních perkolačních zkouškách (test absorpční kapacity půdy) rozvádí síť perforovaných trubek odpadní vodu na tak velkou plochu, jaká je potřebná pro správnou absorpci. Nebo ještě lépe ji může dále používat. Z domácího odpadu si vytvoříme užitkovou vodu na zalévání zahrady, úklid nebo splachování WC. Septik tak šetří peníze i přírodu.

Kal a splašky se při správné údržbě nikdy nedostanou ze septiku ven. Kaly strávené bakteriemi v nádrži se přeměňují na tekutý odpad nebo klesají do vrstvy kalu jako odpad. Tuto vrstvu je pak potřeba zhruba jednou do roka odčerpat.

Samotná instalace a projekt septiku ale musí projít stavebním řízením. Je přirozené, že je nutno každý takový projekt důkladně posoudit, protože hrozí znečištění půdy, podzemních vod, potažmo zdravotní potíže z používání špatně přečištěné odpadní vody např. pro zálivku zeleniny.

Srovnání řešení odvodu odpadní vody

Podívejme se na jednotlivé možnosti v jednoduchém přehledu:

ŽUMPA SEPTIK KANALIZACE
Pořizovací náklady 26 000 (Kč bez DPH) 28 000 (Kč bez DPH) 10 000 (Kč bez DPH)
Základní funkce jímání a retence odpadní vody
nutný pravidelný vývoz
interval vývozu – 2-3 týdny
jímání a čištění odpadní vody
nutný pouze vývoz kalu 1x/rok
přečištěná voda slouží jako užitková nebo ji lze vypouštět na pozemku
plynulý odvod odpadní vody do veřejné splaškové kanalizace / čističky odpadních vod
Stavební povolení / projekt ne ano ano (přípojka)
Provozní náklady / rok od 51 000 Kč (cca 3 000 Kč / 1 vývoz) od 3 000 Kč (+ úspora užitkové vody) od 7 000 Kč (stočné)
Vhodné pro rekreační objekty – chata a chalupy obytné domy, průmyslové a zemědělské objekty bez přístupu k veřejné kanalizaci všechny objekty

Nejste si jisti, jak velkou nádrž zvolit? Neváhejte nás kontaktovat. Naši zkušení pracovníci vám rádi poradí.

Prohlédněte si naši kompletní nabídku betonových odpadních nádrží:

Nejste si jisti kapacitou nádrže? Pomůže vám naše online kalkulačka:

Objednávejte ihned +420 721 166 013

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this