Jaký materiál odpadní nádrže zvolit

Typ půdy neboli podloží na vašem pozemku je jedním z hlavních faktorů při výběru správného typu žumpy nebo septiku. Pro zbudování septiku nebo čističky odpadních vod budete muset vždy potřebovat stavební povolení. Součástí projektu musí být i hydrogeologický posudek, který posoudí projekt s ohledem na typ podloží a také přítomnost nebo blízkost odpadních vod. K instalaci žumpy stavební povolení není zapotřebí a výběr vhodné jímky je zcela na vás. Jak neudělat chybu a zvolit ten správný typ odpadní nádrže?

usazení betonové jímky

Betonové jímky

Jsou vhodné pro všechny typy podloží. Beton odolává tlaku podzemní vody i jílovité půdy

Samonosné plastové jímky

Jsou vhodné pouze do míst, kde není spodní voda ani jílovitá půda. Usazují se do jámy pouze na betonovou desku. Mezi půdou a odpadní vodou je pouze plast.

Plastové jímky k obetonování

Jsou vhodné i do náročnějších terénů s vyšším statickým zatížením nebo s menší přítomností podzemních vod. pouze do míst, kde není spodní voda ani jílovitá půda. Usazují se do jámy pouze na betonovou desku. Nádrž se ukládá do jámy na betonový podklad a po usazení se obetonuje kolem plastového korpusu.

Betonové jímky jsou univerzální a instalace je levnější než zakoupení plastové jímky a její následné obetonování. Speciálně pokud podloží vašeho pozemku může být pro odpadní nebo retenční nádrž rizikové, jsou vhodnější volbou.

 

Typ půdy

Typ půdy ovlivňuje nejen výběr nádrže, ale i kvalitu vsakovacího systému. Pokud vodu ze septiku nebo retenční nádrže necháte vsakovat na vlastním pozemku, půdní podloží také určuje, jak dobře se odpadní voda filtruje. Tedy zda je voda, která se vrací zpět do vodního cyklu, dostatečně kvalitní. Detailní posouzení vhodnosti půdy musí provést odborník. Největší vliv na výběr materiálu septiku však má z morfologických vlastností půdy její zrnitost (textura).

Septik a žumpa podle podloží půdy

Zrnitost půdy (textura)

Textura půdy označuje relativní zastoupení různých půdních částic v půdě. Zrnitost půdy může mít nepříznivý vliv na schopnost půdy čistit a bezpečně likvidovat odpadní vodu. Textura ovlivňuje pórovitost, hydraulickou vodivost a strukturu půdy. Půdy s nízkou zrnitostí, tedy tuhé, jako jsou jílovité půdy, mají špatnou drenáž. V důsledku toho se v nich voda nepohybuje dostatečně rychle, aby bylo možné zlikvidovat potřebné množství odpadní vody. Předběžné určení textury půdy je proto důležité, protože na jeho základě se navrhne septický systém. Pro účely návrhu septiků se půdy dělí do čtyř základních kategorií podle textury.

Skupina A – lehké písčité půdy (s obsahem jílovitých částic do 20 %)

Skupina B – lehké a středně těžké hlinitopísčité půdy (s obsahem jílovitých částic do 45 %)

Skupina C – středně těžké hlinité a jílovitohlinité půdy (s obsahem jílovitých částic do 60 %)

Skupina D – těžké jílovité a jílové půdy (s obsahem jílovitých částic nad 60 %)

Písčité a hlinitopísčité půdy (skupiny A a B) jsou nejideálnější pro běžné septické systémy. Půdy s vysokým obsahem jílu (skupiny C a D) zpravidla vyžadují instalaci odolnějších typů septiků.

Nejste si jisti, jak velkou nádrž zvolit? Neváhejte nás kontaktovat. Naši zkušení pracovníci vám rádi poradí.

Prohlédněte si naši kompletní nabídku betonových odpadních nádrží:

Nejste si jisti kapacitou nádrže? Pomůže vám naše online kalkulačka:

Objednávejte ihned +420 721 166 013

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this