Dotace Dešťovka 2023 nově pod programem Nová zelená úsporám. Jak se o ni přihlásit?

Dotace Dešťovka 2023 nově pod programem Nová zelená úsporám. Jak se o ni přihlásit?

 

Příjem nových žádostí v programu Dešťovka byl ukončen 11. října 2021. Nově je dotace Dešťovka zařazena pod program Nová zelená úsporám. Některé stávající podmínky pro získání dotace zůstávají stejné, jiné se liší. Kdo může dotaci čerpat, v jaké výši a co musí při podání žádosti žadatel splňovat?

 

Co je dotace Dešťovka 2023 v rámci programu Nová zelená úsporám?

Dotace Dešťovka 2023 slouží zejména vlastníkům rodinných a bytových domů, kteří chtějí zadržovat, respektive sbírat dešťovou vodu proto, aby ji využívali na zalévání zahrady, splachování toalety nebo k dalším účelům, k nimž je užitková voda určena.

 

Které podmínky zůstávají STEJNÉ?

  • Dotaci mohou získat i stávající domy.
  • Aby mohli dotaci na splachování dešťovou vodou obdržet majitelé novostavby, musí dešťovou vodou splachovat všechny toalety; u stávajících domů je podmínkou splachování aspoň jedné toalety.

 

 • Nádrž musí být podzemní nebo v izolované místnosti.

 

 • Velikost nádrže činí minimálně 2000 litrů.
 • Výše dotace je stanovena na max. 50 % výdajů.
 • Dotace je vyplacena až po realizaci projektu; v případě novostavby je možné dotaci vyplatit až po schválení stavby k užívání.

 

Které podmínky se MĚNÍ?

  • Nově není směrodatná velikost střechy; žadatel si sám volí velikost nádrže od 2 do 10 m³.
  • Majitelé novostaveb mohou zažádat o dotaci na Dešťovku s účelem zálivky zahrady teprve až po uplynutí 24 měsíců.
  • Nárok na dotaci mají i majitelé rekreačních staveb s tím, že musí doložit trvalé bydlení alespoň v délce 24 měsíců předtím, než podají žádost.
  • 10% bonus mohou získat lidé, kteří žijí v takzvaných znevýhodněných krajích, tedy v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském.
  • Je možné využít kompenzační bonus ve výši 10 000 Kč, pokud realizujete zachytávání dešťové vody současně například také se zateplením, elektromobilitou nebo tzv. zelenou střechou.

 

 • Akceptuje-li SFŽP vaši žádost, pak musíte realizaci projektu doložit do 24 měsíců.

 

 • Udržitelnost projektu by měla dosahovat alespoň 10 let.

 

Kdo může dotaci využít?

 • – Vlastníci stávajících rodinných domů
 • – Stavebníci nových rodinných domů
 • – Nabyvatelé nových rodinných domů
 • – Vlastníci bytových jednotek, přičemž bytový dům disponuje minimálně čtyřmi bytovými jednotkami nebo třemi patry

 

Kolik peněz můžete získat?

Výše dotace závisí na tom, k čemu budete chtít dešťovou vodu používat. Maximálně však můžete získat 50 % z celkových způsobilých výdajů

 

ZÁLIVKA 

Systém využívá akumulovanou dešťovou vodu jako zálivku zahrady.

Výše podpory činí 20 000 + 3 500 × m³

Maximální dotace se může vyšplhat až na 55 000 Kč.

 

ZÁLIVKA + WC

Systém slouží k využití akumulované dešťové vody jako vody užitkové, případně je spotřebována na zálivku.

Výše podpory činí 30 000 + 3500 × m³

V tomto případě je maximální výše dotace 65 000 Kč.

 

ŠEDÁ VODA

Systém pro využívání vyčištěné odpadní vody slouží jako voda užitková či pro zálivku zahrady.

Výše dotace činí 60 000 Kč.

 

ŠEDÁ VODA+

Celý systém čítá dvě akumulační nádrže, které jsou využívány na vyčištěnou a dočištěnou odpadní a dešťovou vodu jako voda užitková nebo voda na zálivku zahrady.

Výše podpory je stanovena na 70 000 + 3 500 × m³

Maximální výše dotace dosahuje 105 000 Kč.


Co potřebujete k podání žádosti?

  1. Odborný posudek vyhotovený pověřenou, tedy k tomuto úkonu způsobilou osobou
  2. Kopii smlouvy o vedení bankovního účtu nebo potvrzení o vedení bankovního účtu

 

 • Písemné doložení vztahu k nemovitosti

 

 

K doložení realizace projektu je zapotřebí zaslat:

 • veškeré účetní doklady
 • doklady o úhradě

 

Další potřebné náležitosti se dozvíte na stránkách Nová zelená úsporám, kde zároveň můžete podat i svou žádost. Rovněž je možné žádost o dotaci a celý proces, který tento krok obnáší, svěřit poradenské firmě, která se za vás o vše postará. Nahrávání veškerých dokumentů do systému AIS SFŽP zabere relativně hodně času a podáváte-li žádost o dotaci úplně poprvé, nejspíš budete potřebovat pomoc. Případně si veškeré pomocné materiály, návody a videa můžete projít sami a postupovat krok za krokem. 

Objednávejte ihned +420 721 166 013

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this