1. Obecná ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je PPHIU PPHIU “SAŁEXPOL“ Paweł Marcin Sałkiewicz, Owadów 22A, 26-631 Jastrzębia DIČ: PL7962382445 (dále jen “prodávající”) a kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

Kontaktní údaje prodávajícího:
Poštovní adresa: PPHIU PPHIU “SAŁEXPOL“ Paweł Marcin Sałkiewicz, Owadów 22A, 26-631 Jastrzębia DIČ: PL7962382445
Číslo účtu pro bezhotovostní platby: PKO BP Radom / SWIFT BPKOPLPW
IBAN:
 PL95102043170000540203628112

Telefon: +420 723 354 896
E-mail: info@betonovezumpy-system.cz

1.2. Smluvní strany se dohodly, že kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že souhlasí s tím, že tyto všeobecné obchodní podmínky a jejich podmínky a ustanovení se budou vztahovat na všechny kupní smlouvy, uzavřené na jakékoliv internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající, na jejímž základě prodávající dodá zboží prezentován na dotčené internetové stránce kupujícímu (dále jen “kupní smlouva”) a na všechny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, vzniklé zejména při uzavírání kupní smlouvy a reklamaci zboží.

  1. Způsob uzavírání kupní smlouvy
  1. Práva a povinnosti prodávajícího
  1. Práva a povinnosti kupujícího
  1. Dodací a platební podmínky
  1. Kupní cena
  1. Nabývání a přechod nebezpečí škody na zboží
  1. Reklamační řád (odpovědnost za vady, záruka, reklamace)
  1. Osobní údaje a jejich ochrana

Kupující při podezření, že jeho osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat o tom oznámení Úřadu ma ochranu osobních údajů. Pokud kupující nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, jeho práva může uplatnit zákonný zástupce.

  1. Odstoupení od kupní smlouvy
  1. Závěrečná ustanovení
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this